Home

Welkom, fijn dat u belangstelling heeft voor mijn werk! Op deze site treft u een aantal zaken aan waar ik mij beroepsmatig of anderszins mee bezighoud. Ik ben gefascineerd door de literatuur en de geschiedenis van het vroege christendom en probeer de vroegchristelijke beweging in haar antieke context te begrijpen en mijn ideeën daarover met anderen te delen.

Dat doe ik in mijn onderwijs en onderzoek aan de universiteit, ik schrijf er wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke boeken en artikelen over, en zo nu en dan geef ik lezingen en workshops over dit onderwerp, zowel in Duitsland en Nederland als daarbuiten.

Ik ben veel op reis, letterlijk en figuurlijk. Vaak kom ik in het Midden-Oosten om overblijfselen van de antieke culturen ter plekke te kunnen bestuderen. Over de hele wereld ga ik naar musea, bibliotheken en universiteiten waar de grote cultuurhistorische schatten van de mensheid worden bewaard en ontsloten.

Maar de grootste reizen maak ik toch thuis aan mijn bureau wanneer ik oude teksten bestudeer. Dan probeer ik om de leefwereld, het gedachtegoed en de religieuze denkbeelden van mensen uit het verleden te begrijpen en ze voor mensen van nu toegankelijk te maken.